Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. 

Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, kosztuje 9,78 zł.

Na jaki czas można uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

- rodzice – bezterminowo,

- dzieci - do ukończenia 18 lat,

- dzieci, które kontynuują naukę w szkole lub studiują:

  • do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego – gdy dziecko uczy się w szkole,

  • do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.

- dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

- karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.

- cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

Od 1 stycznia 2019 r. karta przysługuje również rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali troje dzieci. Karta dla rodziców jest wydawana bezterminowo.

Wszystkie informacje dotyczące uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny

 

GDZIE MOŻNA POBRAĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSKI?

Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada lub pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (poniżej).

Wypełnione wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny