Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia wychowawcze

Czcionka:

PROGRAM „RODZINA 500+” NA LATA 2019 / 2021

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Online:

Już od 1 lipca 2019r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:

 • portal „emp@tia”,

 • systemy bankowe,

 • PUE ZUS 

Tradycyjna metoda składania wniosku:

Wnioski o świadczenie wychowawcze "500+" w formie tradycyjnej (papierowej) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 można składać od 1 sierpnia 2019r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem przypadku opieki naprzemiennej,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

 • opiekunowi prawnemu dziecka,

 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Szerszy dostęp do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r.:

Zniesione zostało kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie muszą dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku został więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej można składać wnioski drogą elektroniczną.

To nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wymagane dokumenty (w zależności od sytuacji):

 • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce (najczęściej karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP);

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji oraz wskazujące, które z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem;

 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

GDZIE MOŻNA POBRAĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSKI?

Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada lub pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (poniżej).

Wypełnione wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny