Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Wyprawka dla Malucha"

Czcionka:

ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WYPŁACANA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

(tzw. WYPRAWKA DLA MALUCHA")

Zapomoga przysługuje jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie albo opiekunowi prawnemu sprawującemu opiekę nad dzieckiem, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dziecka stale zamieszkuje na terenie Gminy Komarów-Osada bez przerwy przez okres co najmniej 6 miesięcy przed urodzeniem się dziecka.

Kwota świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka ustalona została w formie jednorazowej wypłaty w wysokości 500,00 zł.

Zapomoga przysługuje niezależnie od dochodów osoby uprawnionej.

Wyprawka nie przysługuje jeżeli:

a) dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
b) dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z jakichkolwiek przyczyn w dniu
złożenia wniosku nie pozostaje pod stałą pieczą żadnego z rodziców,
c) rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia się dziecka, przyznane na podstawie uchwały wydanej w oparciu
o art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego należy składać nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia urodzenia się dziecka i nie później niż 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosku.

  • kserokopia dowodu osobistego osoby składającej wniosek (należy przedłożyć oryginał do wglądu pracownika przyjmującego wniosek).

  • kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (należy przedłożyć oryginał do wglądu   pracownika przyjmującego wniosek).

  • oświadczenie wskazujące, iż z tytułu urodzenia się dziecka nie była przyznana jednorazowa zapomoga, o której mowa w art.22a ustawy o świadczeniach rodzinnych, finansowana z budżetu innej gminy.

​​

GDZIE MOŻNA POBRAĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSKI?

Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada lub pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (poniżej).

Wypełnione wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

 

ZAŁĄCZNIKI:

wzór wniosku "Wyprawka dla Malucha"

Utworzono dnia 19.03.2020, 12:01

oświadczenie

Utworzono dnia 21.07.2020, 13:30

oświadczenie o niepobieraniu w innej gminie wyprawki dla malucha

Utworzono dnia 21.07.2020, 13:31

RODO zgoda świadczenia rodzinne

Utworzono dnia 21.07.2020, 13:12

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny